Dampak Pencurahan Roh Kudus

Yesaya 32:15-17 Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.

Ketika Roh Kudus dicurahkan, segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin terjadi (ada perubahan yang baik). Hidup yang berbuah adalah hidup yang berguna bagi Allah dan sesama.

Hidup yang bahagia (memiliki damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman selama-lamanya) dimulai dari ditegakkannya kebenaran, dan kebenaran hanya dapat ditegakkan jika kita kepenuhan Roh Kudus. Jadi, keputusan apa yang harus kita ambil agar hidup berbahagia?

  1. Putuskan untuk bersukacita dalam Tuhan setiap hari. Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Ketika susah, kita harus membaca Alkitab. Yeremia 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. Iblis berusaha mencuri sukacita kita sebab ketika kita tidak sukacita, maka kita akan menjadi orang yang lemah dan kehilangan perlindungan Ilahi. Ulangan 28:47-48 “Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada TUHAN, Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh TUHAN melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkan-Nya.
  2. Putuskan untuk berbuat baik setiap hari (jangan ditunda), hal tsb dimulai dari hati yang baik. Filipi 4:5 Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Mazmur 41:1-4 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah! TUHAN akan meluputkan dia pada waktu celaka. TUHAN akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi; Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya! TUHAN membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya Kaupulihkannya sama sekali dari sakitnya. 
  3. Putuskan untuk tidak kuatir, sebab orang yang kuatir selalu membicarakan/memikirkan apa yang tidak dikehendakinya, maka perbanyaklah berdoa dan menyembah Tuhan. Filipi 4:6-7 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amsal 18:21 Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya.
  4. Putuskan untuk fokus pada perkara-perkara yang di atas, maka tentukanlah target (pencapaian) kerohanian kita. Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan akan selalu kuat jika kita memikirkan perkara-perkara yang demikian.
  5. Filipi 4:9 Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.