Menjaga Hati

Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.

Jika kita tidak menjaga hati maka kita akan sakit hati (kecewa). Mengapa kita harus menjaga hati?
1) Supaya kita menjadi orang yang baik hati. Markus 7:21-23 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”
2) Supaya kita menjadi orang yang berhasil. 1 Samuel 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.”
3) Supaya kita tidak menjadi orang yanhg panas hati. Kejadian 4:5 tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.
4) Supaya kita menjadi orang yang berhati nurani. Kisah Para Rasul 2:16 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoël: