2018: Tahun Permulaan Yang Baru

Permulaan yang baru berawal dari perubahan diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun menyakitkan, tetapi perubahan tsb membawa kita kepada kesempuraan rupa seperti Yesus. Itulah fokus hidup kita!

Roma 12:1-2 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Galatia 5:19-23 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu — seperti yang telah kubuat dahulu — bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Kerajaan Surga adalah kehidupan nyata kita sekarang, sedangkan Kerajaan Allah adalah kehidupan kita kelak setelah pengangkatan. Kita harus fokus menghasilkan Buah Roh Kudus agar mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Latihlah diri kita untuk beribadah setiap saat, bukan hanya di hari Minggu saja.

2 Korintus 5:17-20 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah.

Kia harus mempertahankan damai sejahtera Allah dalam diri kita sebagai utusan-utusan Allah yang dipercayakan berita pendamaian bagi dunia. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja di hidup kita tentu damai sejahtera itu akan selalu ada. Yesaya 48:18-19 Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya; nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan-Ku.”

Inilah tugas baru kita setelah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, yaitu menjadi agen-agen damai sejahtera Allah bagi orang lain. Orang lain harus bisa merasakan damai sejahtera Allah dalam diri kita. Yakobus 3:18  Dan buah yang terdiri dari kebenaran (=Buah Roh Kudus) ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jika kita tak menabur damai, bagaimana mungkin akan menuai damai?

2 Timotius 3:1-5, 7 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka (=orang Kristen), tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu! yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.

Orang Kristen yang tidak berlaku seperti Kristus adalah seorang trouble maker. Bandingkan kisah seorang muda kaya yang bertanya bagaimana mendapatkan hidup yang kekal kepada Yesus dengan kisah Zakheus si pemungut cukai yang bersedia menggantikan kerugian orang-orang yang pernah dirugikannya & wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Poin pentingnya adalah perubahan diri berawal dari perjumpaan pribadi dengan Kristus, bukan seberapa banyak teologi kekristenan kita ketahui. Lepaskan segala sifat-sifat lama dan kenakan sifat-sifat Kristus!

Advertisements