Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu

Yesaya 41:6-7  Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya: “Kuatkanlah hatimu!” Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan; ia berkata tentang patrian: “Itu baik,” lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang. >> Perikop : Tuhan membangkitkan seorang pembebas.

Yosua 1:6-9  KUATKAN DAN TEGUHKANLAH HATIMU, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, KUATKAN DAN TEGUHKANLAH HATIMU dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: KUATKAN DAN TEGUHKANLAH HATIMU? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.”

Tahun ini tahun pembebasan tetapi seringkali goncangan menciutkan iman kita akan janji Tuhan, karenanya berulang kali Tuhan menghendaki agar kita menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap meyakini janji-Nya. Contoh: seperti Daud yang ciut karena terdesak oleh Saul padahal ia tahu bahwa Tuhan telah menetapkannya sebagai raja menggantikan Saul. Selain harus menguatkan diri sendiri, kita pun harus menguatkan orang lain. Yesaya 41:10, 20  janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.
supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan TUHAN yang membuat semuanya ini dan Yang Mahakudus, Allah Israel, yang menciptakannya.