Syarat Untuk Memperoleh Perkenanan Tuhan

  1. Hidup dalam Firman Tuhan & kepenuhan Roh Kudus
  2. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita
  3. Memuliakan Tuhan dengan harta kita
  4. Hati-hati dengan hati kita: harus memiliki damai sejahtera, menjaga hati dalam menghadapi goncangan dengan mengucap syukur & beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, jangan takut
  5. Memenangkan peperangan rohani dengan unity & naik ke tempat yang tinggi untuk masuk masa perhentian (spiritual refreshing)
Advertisements